Guides

Custom fonts in LaTeX

See the original post and this code for cases when you can have the desired font installed:

\documentclass{beamer}
\usefonttheme{serif}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{ubuntu}
\setsansfont{code2000}
\begin{document}
  \begin{frame}
    \item akjdnak f 2438г0 ěčá{\sf ěýhčýáí}šě лфгк ь, {\sf ǫ a ʃ} 
  \end{frame}
\end{document}

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *